Covid19 – Corona

corona-clever

Covid19 – Corona

Clever-CPL heeft besloten om de normale activiteiten in het bedrijf zo breed mogelijk te handhaven.

Wat betekent dat zowel verkoop- als servicefuncties operationeel zijn. We hebben een interne richtlijn geïmplementeerd, die voortdurend wordt bijgewerkt op basis van aanbevelingen van de overheid met betrekking tot het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving.

Medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis en bezoeken aan en door Clever-CPL  worden zover mogelijk geminimaliseerd. Reizen word momenteel zo veel mogelijk vervangen door vergaderingen via telefoon, videoconferentie, enz. Natuurlijk kunnen we onvoorziene gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de productie en leveringen aan Clever-CPL niet voorspellen. We hopen dat de Covid-19 Corona situatie voor ons allemaal op de best mogelijke manier uitgebannen wordt. Als bedrijf stellen we alles in het werk om veiligheidsaanbevelingen op te volgen en tijdige zorg te tonen. We hopen dat u, uw gezin en uw werkplek de komende weken veilig zullen zijn en dat we er alles aan kunnen doen om onze klanten te bedienen. Deze richtlijn zal continu worden gevolgd en bijgewerkt.

Met vriendelijke groet,

Clever-CPL